Tuyển Dụng

Tuyển dụng kế toán sản xuất

1. SỐ LƯỢNG: 01 người 2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: – Có nghiệp vụ về kế toán sản xuất – Lập phiếu nhập kho, phiếu xuất kho nguyên vật liêu, hàng hóa. – Theo dõi tình hình nhập xuất tồn nguyên vật liệu, hàng hóa. – Kiểm tra tập hợp chi phí và tính giá […]

Tuyển dụng nhân sự thu mua

CÔNG TY CỔ PHẦN KCT VIỆT NAM TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN VẬT TƯ 1. Số lượng: 01 người 2. Mô tả công việc: – Trực tiếp kiểm tra, khảo giá, tìm kiếm nhà cung cấp vật tư – Đàm phán, thương thảo giá cả, các điều khoản… và đề xuất lựa chọn NCC vật tư theo yêu cầu. – Thường […]