Công ty Cổ phần  KCT Việt Nam là một công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực Sản xuất và cung ứng trang thiết bị bảo hộ lao động  được sản xuất bởi các công ty có uy tín hàng đầu trong nước và quốc tế

 Đối tác